អ្នកលក់សំលៀកបំពាក់

Urgent No
Status Expired
Categories Marketing
Locations Phnom Penh;
Term Full Time
Salary Negotiable
Sex Unlimited
Hiring 5
Published Date Jan-11-2019
Expired Date Feb-10-2019

Description

- ណែនាំ​ និង​លក់សំលៀកបំពាក់ជូនភ្នៀវនៅក្នុងហាង
- រៀបសំលៀកបំពាក់ដាក់តាំងលក់នៅក្នុងហាងអោយមានរបៀបរៀបរយ
- គិតលុយជូនភ្ញៀវ
- ការងារផ្សេងៗទៀតក្នុងហាង

Requirement

- ភេទ ស្រី​
- មានរូបសម្បត្តិសមរម្យ
- អាយុ ចាប់ពី១៨​ ដល់ ៣០​ឆ្នាំ
- មិនគិតកំរិតវប្បធម៌​ និងបទពិសោធន៍
- មានភាពរួសរាយរាក់ទាក់ចំពោះភ្ញៀវ
- ឧស្សាព្យាយាម​ និងមាន​ការទទួលខុសត្រូវចំពោះការងារ
- បើចេះភាអង់គ្លេសតិចតួចទៀតកាន់តែប្រសើរ
+ បើបេក្ខនារីមានចំណាប់អារម្មហ៍ សូមទាក់ទងតាមរយៈទូសព្ទលេខ
070 77 83 83 ឬដាក់ពាក្យតាមរយៈអ៊ីមែល
s.chhin.fvl.kh@gmail.com

How to Apply

Interest applicants are invited to submit their current CV, and some other necessary information to email provided in contact detail.
Please don't forget to mention that you found this job on Mohasakor.com when sending.

Contact Detail

Company FORVAL (CAMBODIA) CO.,LTD (Japanese Consulting Company)
Contact person Mr. Sun Chhin
Phone number 070 77 83 83 / 011 771 552
Email address hr.fvl.kh@gmail.com
Website http://www.samotjob.com
Address 3rd Floor, The iCON Professional Building, 216 Norodom Blvd, Tonle Bassac, Chamkamorn, Phnom Penh
Jan-11-2019