អ្នករៀបចំបន្ទប់ (Housekeeping Attendant)

Urgent Yes
Status Published
Categories Cashier / Receptionist
Locations Phnom Penh;
Term Full Time
Salary Negotiable
Sex Male/Female
Hiring
Published Date Feb-08-2019
Expired Date Mar-09-2019

Description

- រៀបចំគ្រែអោយបានស្អាតតាមវេនដែលបានកំណត់
- ធ្វើអោយប្រាកដ៏ថាក្រណាត់កំរាលទាំងអស់គ្មានប្រឡាក់​ ឬស្លាកស្នាមអ្វីផ្សេង
- ប្រមូលសំរាមចេញពីបន្ទប់របស់ភ្ញៀវ
- សម្អាត់ធូលី និងជួតសម្អាត់គ្រប់គ្រឿងសង្ហារឹមនឹងរៀបចំអោយបានត្រឹមត្រូវ
- សម្អាត់បន្ទប់ទឹក ទឹកផ្កាឈូក​ បង្គន់ អាងទឹក ជាន់ និងជូយសម្អាត់អោយបានម៉ត់ចត់
- បូមធូលីក្នុងបន្ទប់គេងអោយបានស្អាត
- បំពេញសេវា ផ្គត់ផ្គង់សំភារៈ​​ និងដាក់កន្សែងទៅតាមការស្នើសុំរបស់ភ្ញៀវ
- ធ្វើអោយប្រាកដ៏ថាកន្សែង និងរនាបាំងខស្អាត ឬមានស្លាកស្នាមប្រឡាក
- ធ្វើការផ្លល់ពត៌មានដល់ប្រធានក្រុមសម្អាត់អំពីសម្ភារៈដែលត្រូវជួសជុលចាំបាច់ណាមួយ
- អនុវត្តជារៀងរាល់ និងភារៈកិច្ចការងារដែលបានកំណត់ដោយប្រធានរបស់ខ្លួន
- អនុវត្តយ៉ាងតឹងរឹងតាមនិតីវិធីរបស់នាយកដ្ឋានប្រតិបតិ្តការ និងស្តង់ដាជាក់ស្ដែង

Requirement

- មានបទពិសោធន៏ផ្នែកគេហកិច្ចរយៈពេល 1​ ឬ 2 ឆ្នាំ
- មានកំរិតសិក្សាត្រឹមវិទ្យាល័យ ឬសញ្ញាប័ត្រជំនាញ
- ស្មោះត្រង និងខិតខំប្រឹងធ្វើការងារ
- មានអត្តចរិលល្អ និងមានភាពរស់រាយរាក់ទាក់
- អាចទំនាក់ទំនងជាភាសាអង់គ្លេសom

How to Apply

Interest applicants are invited to submit their current CV, and some other necessary information to email provided in contact detail.
Please don't forget to mention that you found this job on Mohasakor.com when sending.

Contact Detail

Company Hongkong Land (Mansions) Limited
Contact person HR Department
Phone number 023-986 810 /023 963694
Email address recruitment.cambodia@hkland.com
Website http://www.hkland.com
Address A-B One building, No. 1A &1B, street 102, Phnom Penh, Cambodia
Feb-08-2019