អ្នកបើកឡាន ដឹកទំនិញ

Urgent No
Status Expired
Categories Driver / Security
Locations Phnom Penh;
Term Full Time
Salary Negotiable
Sex Male
Hiring 5
Published Date Dec-06-2018
Expired Date Dec-20-2018

Description

Requirement

- មានអ្នកធានា (ត្រូវជាពុកម្តាយ ឬបងប្អូន) ♦ស្គាល់ទីតាំងផ្លូវធ្វើដំណើរ - - -- ចេះអាន និយាយ និងសសេរភាសាខ្មែរ
- ចេះអង់គ្លេសតិចតួច ♦ស្មោះត្រង់ អំណត់ ឧស្សាហ៍ ព្យាយាម រួសរាយ អាចធ្វើការឯករាជ្យ និងជាក្រុមបាន► អត្ថប្រយោជន៍
- ប្រាក់ខែចចារគ្នាបាន ♦ធ្វើការថ្ងៃបុណ្យ ទទួលបាន 100% បន្ថែម ♦ទទួលបានធានារ៉ាប់រងមនុស្ស
- ផ្តល់ជូនឯកសណ្ឋាន ♦សម្រាក 04 ថ្ងៃ ក្នុង ១ខែ (18ថ្ងៃក្នុង១ឆ្នាំ)
- ម៉ោងការងារពី 7:00 ព្រឹក ដល់ 4:00 ល្ងាច, 12:00 ថ្ងៃត្រង់ ដល់ 8:00 យប់

How to Apply

Interest applicants are invited to submit their current CV, and some other necessary information to email provided in contact detail.
Please don't forget to mention that you found this job on Mohasakor.com when sending.

Contact Detail

Company KH TRANSPORTATION EXPRESS Co.,Ltd
Contact person HR & Admin
Phone number 093 77 88 84
Email address khexpress.hr@gmail.com
Website http://www.kh-express.com
Address #443, Street 271 Sangkat Phsar Derm Thkov Khan Chamkarmorn, Phnom Penh.
Dec-06-2018