ផ្នែកលក់ដុំ តាមតំបន់​ (Sale Representative) $200-$300

Urgent Yes
Status Expired
Categories Sales
Locations Phnom Penh;
Term Full Time
Salary Negotiable
Sex Unlimited
Hiring 5
Published Date Dec-06-2018
Expired Date Dec-15-2018

Description

* ទំនួលខុសត្រូវលើការងារ
-​ លក់ផលិតផលទៅកាន់ដេប៉ូចែកចាយ​ នៅទីក្រុងភ្នំពេញ តាមតំបន់រៀងខ្លួន
- បង្កើនទំនាក់ទំនងល្អជាមួយ​ អតិថិជន​
- ចេះជុំរុញការលក់ដើម្បី សំរេចនៅ ផែនការលក់របស់ក្រុមហុនចង់បាន
- មាននាទីទទួលខុសត្រូវក្នុងការ​សំរេចនៅផែនការលក់ដែលក្រុមហុនបានដាក់អោយ
- សរសេររបាយណ៍ការ ប្រចាំថ្ងែ ប្រចាំ សប្តាហ៍ នឹង ប្រចាំខែ
- តាមដានសកម្មភាព គួប្រកួតប្រជែង​
- ចេះ សហការណ៍ ក្នុងក្រុមនឹង​ គោរពនៅថនានុក្រមក្រុមហុន

Requirement

**​ លក្ខណ័
- បេក្ខជន​ ត្រូវមាន​អាយុចប់ពី ២០​ឆ្នាំ ដល់ ៣៥ ឆ្នាំ
- មានកាយសម្បទាមាំមូន នឹង​សុខភាពល្អ
- បេក្ខជនត្រូវបញ្ចប់ការសិក្សា យ៉ាងតិចត្រឹមថ្នាក់ទី​ ១២
- ត្រូវចេះភាសារអងគ្លេស តិចតួចនឹង​ អាចប្រើប្រាស់ កំព្យូទរ័ Word, Excel, Power Point
- មានបទពិសោធន៍ផ្នែកលក់ យ៉ាងតិច​ ១ឆ្នាំ
- មានភាពរសរាយរាក់ទាក់ តសូ​ នឹង ស្មោះត្រង់ នឹង​ ការងារ
- ត្រូវមាន​យាន្តជំនះ ផ្ទាល់ខ្លួន​
- មាន​បណ្ណ័​ បើកបរឡាន​ រឹង តែប្រសើរ

- ជ្រើសរើសចំនួន​ 5 នាក់
- ប្រាក់ខែ ចាប់ពី 200$- 300$ ក្នុងមួយខែ ទៅតាមបទពីសោធន៍
- ម៉ោងធ្វើការ 8:00 ព្រឹកដល់ 5:20 នាទី ល្ងាច
- ពីថ្ងៃចន្ទ៍ ដល់ សៅរ៍ (ប៉ុន្តែថ្ងៃសៅរ៏ ធ្វើត្រឹមម៉ោង 3 ល្ងាច)
- ថ្ងៃសំរាក់យោងទៅតាម ប្រតិទិនជាតិ
- អាចដាក់ CV តាម Email រឺ​ មកដល់ការិយាល័យ # 13E1 , Vang Sreang Blvd , Posenchey , Phnom Penh City.
- ទំនាក់់ទំនង​ ទូរសព្ទ័ : 070 810 108 / 095 877 775
- Email : pmg_group99@yahoo.com , momchanna999@yahoo.com

How to Apply

Interest applicants are invited to submit their current CV, and some other necessary information to email provided in contact detail.
Please don't forget to mention that you found this job on Mohasakor.com when sending.

Contact Detail

Company M C Co.,ltd
Contact person HR & ADMIN
Phone number 070 810108 / 095 877775
Email address pmg_group99@yahoo.com
Website
Address # 13E1 , Vang Sreang Blvd , Posenchey , Phnom Penh City.
Dec-06-2018