បុគ្គលិកផ្នែកលក់/Sales

Urgent Yes
Status Expired
Categories Sales
Locations Phnom Penh;
Term Full Time
Salary Negotiable
Sex Male/Female
Hiring 25
Published Date Feb-11-2019
Expired Date Feb-20-2019

Description

- ស្វែងរកអតិថិជនថ្មីនៅក្នុងតំបន់ ដែលក្រុមហ៊ុនបានបែងចែកអោយ
- ចុះជួបនិងបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អ ជាមួយអតិថិជន
- ទទួលបញ្ជាទិញពីអតិថិជន​ និងប្រមូលលុយ
- ណែនាំពីផលិតផលថ្មី និងកម្មវិធីពិសេសរបស់ក្រុមហ៊ុនដល់អតិថិជន
- រៀបចំផលិតផលអោយបានស្អាត និងពិនិត្យកាលបរិច្ឆេករបស់ទំនិញ
- ធ្វើរបាយការណ៏ រឺទិន្នន័យពីគូរប្រកួតប្រជែង
- ធ្វើរបាយការណ៏លក់ប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំសប្តាហ៏ និងប្រចាំខែ អោយប្រធានផ្នែកលក់

Requirement

- បុគ្គលិកទាំងពីរភេទ
- អាចអានភាសាអង់គ្លេសបានខ្លះៗ
- មានភាពស្មោះត្រង់ ក្លាហាន និងគោរពពេលវេលា
- មានភាពឆ្លាតវៃក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា
- មានភាពអំណត់ និងទទួលខុសត្រូវក្នុងការងារខ្ពស់

How to Apply

Interest applicants are invited to submit their current CV, and some other necessary information to email provided in contact detail.
Please don't forget to mention that you found this job on Mohasakor.com when sending.

Contact Detail

Company Mekong NE Marketing Co., Ltd.
Contact person Bunly Kim
Phone number 023-638-1332
Email address mekongne@gmail.com
Website
Address #4A-5A, Street #265. Sangkat Tek Laak II. Khan Toul Kok. Phnom Penh. Cambodia
Feb-11-2019